off-road centre

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการรายงานข้อมูลสินเชื่อของบีเอฟกู๊ดริช


ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คำว่า “เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ที่ท่านเปิดใช้งาน คำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และ คำว่า “บีเอฟกู๊ดริช”, “เรา” และ “ ของเรา”  หมายถึง บริษัท สยาม มิชลิน จำกัด หรือ บริษัท สยาม มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด และ บริษัทอื่นๆ ในเครือ

ด้วยวัตถุประสงค์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือผู้ที่เข้าใช้งานหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราได้มีการกำหนดนโยบายในการจัดการกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่เรารวบรวมมา ดังที่ปรากฏต่อไปนี้

นโยบายนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวม ครอบครอง ใช้งาน และเปิดเผย รวมถึงวิธีการที่ท่านสามารถเข้าถึง ขอแก้ไขข้อมูล และวิธีการที่ท่านจะร้องเรียนวิธีการที่เราจัดการข้อมูลของท่านได้

ในบางกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้ประโยชน์จากบริการบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เราเป็นนำเสนอ รวมถึง การติดต่อสอบถามทางอีเมล์ บทวิจารณ์ของผู้บริโภคหรือบทวิจารณ์เกี่ยวกับยาง การสำรวจความคิดเห็น คุณสมบัติการแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ในเฟซบุ๊ค หรือเครื่องมืออื่น ๆ หรือ
โปรโมชั่น ท่านอาจได้รับแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจากเรา

ทั้งนี้ เราขอเรียนว่าเว็บไซต์นี้ไม่ได้ทำการรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากการเข้าสู่ระบบตามที่อยู่ IP ของผู้ใช้งานและข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ระยะเวลาในการใช้เว็บไซต์ ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ซึ่งจะถูกจดจำโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และถูกนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการระบบและจัดทำสถิติที่จะใช้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น

ในบางส่วนของเว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อเราสามารถนำมาปรับปรุงคุณภาพและสร้างความประทับใจในการใช้งานครั้งต่อไป โดยเราจะมีจัดเก็บความชื่นชอบ และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลบางอย่างอาจไม่สามารถแสดงผลหากท่านไม่อนุญาตให้เราจัดเก็บคุ๊กกี้บนคอมพิวเตอร์

เราจัดเก็บและมีข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง?

หากท่านมีการขอซื้อสินค้าของเราด้วยระบบสินเชื่อ เรามีความจำเป็นต้องตรวจสอบเครดิตทางการเงินของท่าน และในบางครั้งอาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลของท่านจาก และ/หรือ ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ  หรือ รายงานข้อมูลของท่านให้กับสถาบันสินเชื่อในประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ชื่อและที่อยู่เดิมและปัจจุบัน วันเกิด เพศของท่าน
 • ข้อมูลที่ท่านสมัครขอสินเชื่อเพื่อการค้า (รวมถึงชื่อของผู้ให้บริการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องแต่ละราย) ประเภทและจำนวนเงินของสินเชื่อดังกล่าว และข้อเท็จจริงที่เราเข้าถึงข้อมูลสินเชื่อผู้บริโภคของท่านเพื่อประเมินคำขอเปิดสินเชื่อ
 • ข้อมูลที่เราและผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้สินเชื่อแก่ท่าน ประเภท ข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้และจำนวนเงินสูงสุดของสินเชื่อที่เราจะให้หรือจะจัดหาให้
 • วันที่ที่เราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ได้จัดทำสัญญาสินเชื่อกับคืนและวันที่สัญญาสิ้นสุดหรือยุติ
 • ประวัติการชำระหนี้ของท่าน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคดีความในชั้นศาล ข้อมูลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ
 • การชำระเงินกับทางเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อที่จัดหาให้ท่านหรือ
  สินเชื่อที่ท่านค้ำประกัน
 • ข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ที่ถือว่าร้ายแรง ไม่ว่าจะในความเห็นของเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ
 • ข้อมูลการประเมินของเราที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ซึ่งมาจากทางเราหรือเครดิตบูโรบางส่วนหรือทั้งหมดตามข้อมูลที่ระบุข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงที่ทำกับเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ก็ตาม

 

เราจะรวบรวมข้อมูลจากคำขอรับสินเชื่อของท่าน และอาจรวบรวมจากเครดิตบูโร ผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ผู้ขอสินเชื่อร่วม ผู้ค้ำประกัน เอกสารอ้างอิงอื่นที่ได้รับจากท่าน องค์กรตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ท่านเสนอ เช่น ผู้ประเมิน องค์กรที่ออกเอกสารระบุตัวตนของท่าน และผู้ให้บริการของเราที่มีส่วนช่วยเหลือเราในการจัดหาสินเชื่อ รวมถึงผู้ทวงหนี้และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

การครอบครองและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสินเชื่อของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการขอสินเชื่อที่ได้รับจากท่าน อาจถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าบนระบบของเราหรือระบบของผู้ให้บริการของเรา ซึ่งจะได้รับดูแลด้วยมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม นอกจากนี้ เรายังกำหนดให้ผู้ให้บริการของเราดำเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และให้มีหน้าที่ผูกพันในการเก็บรักษาความลับเมื่อครอบครอง และ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสินเชื่อใด ๆ ก็ตามของท่าน

วัตถุประสงค์ที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ระบบอาจมีการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการบางอย่างของเรา รวมถึง การสอบถามข้อมูลทางอีเมล บทวิจารณ์ของผู้บริโภคหรือบทวิจารณ์เกี่ยวกับยาง การสำรวจความคิดเห็น การแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ในเฟซบุ๊ค หรือเครื่องมืออื่น ๆ) หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ  ในแต่ละกรณีเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการเฉพาะในส่วนที่ท่านแจ้งว่าต้องการเข้าร่วมเท่านั้น และท่านสามารถยกเลิกรับการติดต่อจากเราได้ตลอดเวลา ทั้งนี้หากท่านไม่ต้องการให้มีการรวมข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ กรุณาหลีกเลี่ยงโดยไม่แจ้งหรือส่งมอบข้อมูลให้กับเรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
ซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการของเราที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยและเป็นความลับตามข้อตกลงในสัญญา และต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

วัตถุประสงค์ที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อของท่าน

 • เพื่อประกอบการอนุมัติสินเชื่อให้กับท่าน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือตกลงให้ท่านเป็นผู้ค้ำประกัน
 • เพื่อแจ้งภาระหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องให้ท่านทราบและให้ความช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดสัญญา
 • ดำเนินการทวงหนี้และบังคับหลักทรัพย์ค้ำประกันที่วางไว้ในส่วนของผู้ค้ำประกัน
 • จัดการกับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่นๆ ที่ดำเนินการในแบบเดียวกัน
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก 

 

เรามีบริการที่ได้รับจากบริษัทในเครือมิชลิน และคู่สัญญาผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งบางส่วนอาจตั้งอยู่นอกประเทศไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลในต่างประเทศ” ด้านล่าง) ซึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกผ่านส่งไปยังหน่วยงานดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์นี้

บุคคลภายนอกที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจรวมถึง

 • บริษัทที่เกี่ยวข้องในเครือมิชลินที่อยู่นอกประเทศไทย
 • บุคคลที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เพื่อให้เราสามารถจัดหาหรือจัดการบริการหรือธุรกรรมตามที่ท่านร้องขอได้ ซึ่งรวมถึง
 • ผู้ให้บริการ เช่น บริการไปรษณีย์ ตัวแทนการจัดส่ง ตัวแทนบริการและให้ความช่วยเหลือ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
 • ผู้ให้บริการที่เราทำสัญญาให้ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงระหว่างท่านกับทางเรา
 • ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี การชำระหนี้ การประเมินค่า และผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีหน้าที่รักษาความลับให้แก่เรา
 • ผู้ให้บริการด้านการวิจัยเชิงวิเคราะห์และการวิจัยตลาดซึ่งให้บริการ ด้านการตลาด การวิจัยตลาด หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา
 • ผู้รับประกัน ผู้ประเมิน และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 • ผู้ค้ำประกันของท่านและบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากท่าน
 • หน่วยงานกำกับดูแลการฉ้อโกง
 • นักลงทุน ผู้ซื้อ หรือบุคคลที่ต้องการรับผลประโยชน์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจเรา
 • ผู้ที่เรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติกำหนด รวมถึงผู้ควบคุมกฎระเบียบ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม (ซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดอาจอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย) ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อต่อบุคคลภายนอก
   

การเปิดเผยข้อมูลในต่างประเทศ

บริษัทื สยามมิชลิน หรือ มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มบริษัทมิชลิน และเนื่องมาจากโครงสร้างการบริหารจัดการ ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล
สินเชื่ออาจไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่จะเป็นประเทศที่เราประกอบกิจการและมีสาขาตั้งอยู่ รายชื่อประเทศดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์ของบีเอฟกู๊ดริช www.bfgoodrich.co.th เนื่องจากบริษัทในเครือเหล่านี้ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทยจึงอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายในแต่ละประเทศจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เราแบ่งปันตามที่มีกฎหมายภายในกำหนด

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสินเชื่อ

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองอยู่ได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Officer) ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง โดยทางเราจะรีบดำเนินการภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ อาจมีข้อยกเว้นบางประการในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คือ

 • เป็นคำสั่งศาลหรือเป็นผลมาจากกฎหมาย
 • การเข้าถึงนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบในการบังคับใช้กฎหมาย
 • เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางกฎหมายที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้น ระหว่างท่านและมิชลิน และไม่สามารถเปิดเผยได้ตามกระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานทางกฎหมาย
 • การเข้าถึงข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทางการค้าที่มีความซับซ้อนหรือละเอียดอ่อน
 • การเข้าถึงข้อมูลที่อาจผิดกฎหมาย
 • การร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลอาจก่อความเดือนร้อนรำคาญ
 • เมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูลจะก่อให้เกิดภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณสุขหรือความปลอดภัยของสาธารณชน

 

การขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสินเชื่อ

ท่านสามารถแจ้งให้เราดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลของท่านได้ โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Officer) ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่างนี้ซึ่งเราจะรีบดำเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้อง หรือหากไม่สามารถทำได้ภายในกำหนดเวลา เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข้อร้องเรียนและข้อพิพาท

หากท่านมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Officer)

ภายใน 7 วันนับจากวันที่เราได้รับข้อร้องเรียน เราจะแจ้งยืนยันการรับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบ และจะรีบดำเนินการภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถทำการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่ทำให้เกิดการล่าช้า และระบุวันที่ที่ทางเราคาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ร้องเรียน หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ

ชื่อ: BFGoodrich Hotline
อีเมล: customer.support@michelin.com
ที่อยู่: 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9 อาคารเอ ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

คุณใช้เว็บเบราเซอร์ที่ไม่รองรับ
คุณใช้เว็บเบราเซอร์ที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซต์นี้ ซึ่งหมายความว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่ทำงานตามที่ต้องการ และอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติขณะเรียกดูเว็บไซต์ อัพเกรด หรือ ติดตั้งเบราว์เซอร์ต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ