off-road centre

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์


ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

นโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

นโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศนี้ (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขความตกลงระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าของเว็บไซต์นี้ ซึ่งเมื่อมีการเข้าใช้งานเงื่อนไขนี้จะมีผลบังคับทันทีและถือว่าผู้เข้าใช้งานได้ตกลงจะปฏิบัติตามนโยบายฯ และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุใน www.bfgoodrich.co.th ทันทีซึ่ง บริษัท
สยามมิชลิน จำกัด อยู่ที่33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม9 อาคารเอ ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย เป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดทำ

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ www.bfgoodrich.co.th

เว็บไซต์ของเราได้ระบุข้อตกลงการใช้งานซึ่งจะมีผลบังคับกับผู้เข้าใช้งานทั่วไปหรือลงทะเบียนในระบบ
ดังนั้น เราแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขการใช้งานโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน หรืองดใช้เว๊บไซต์หากท่านไม่ต้องการผูกพันตามเงื่อนไข ทั้งนี้ การใช้งานต่อจะถือได้ว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยปริยาย

การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

โปรดใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และห้ามใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • ละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศหรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • มีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉลทำให้สำคัญผิดหรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
 • เพื่อคุกคามหรือมุ่งร้ายต่อผู้เยาว์
 • เพื่อส่ง อัพโหลด ดาวน์โหลด ใช้ ทำซ้ำ หรือใช้ซ้ำ ซึ่งสื่อหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้ทราบดีอยู่แล้วขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือนโยบายฯ นี้
 • เพื่อส่งผ่านเนื้อหา ข้อมูล สื่อที่มีลักษณะเป็นการโฆษณา เชิญชวน (สแปม) ที่ผู้รับไม่ได้ต้องการ
 • เพื่อส่งผ่าน ถ่ายโอน ข้อมูล สื่อ หรือ อัพโหลด
  สิ่งใด ๆ ทั้งที่รู้อยู่ว่ามีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา โปรแกรมบันทึกการกดแป้นพิมพ์ สปายแวร์
  แอดแวร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น
  หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งออกแบบมาเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

 

ในการใช้งานท่านจะต้องไม่

 • ไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ คัดลอก หรือถ่ายโอนต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราในลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อข้อตกลงการใช้งาน
 • เข้าถึง ขัดขวาง ทำลาย รบกวน ก่อกวน
  • ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เรา
  • อุปกรณ์หรือเครือข่ายที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเรา
  • ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์ของเรา
  • อุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือซอฟท์แวร์ที่เป็นของหรือใช้งานโดยบุคคลภายนอก

 

บริการสนทนาโต้ตอบ

เราอาจจัดให้มีบริการสนทนาโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เช่น

 • ห้องสนทนา
 • กระดานข่าว

("บริการสนทนาโต้ตอบ")

เมื่อมีบริการข้างต้น เราจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ดูแลการใช้งาน ทำการปรับปรุงตามที่เหมาะสม

เราจะทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะการใช้งานโดยผู้เยาว์ สำหรับบุคคลภายนอกเมื่อมีการใช้บริการสนทนาโต้ตอบบนเว็บไซต์เราจะอนุญาตเป็นกรณีไปว่าควรมีการจำกัดการใช้งานหรือบริการอย่างไรตามความเสี่ยงที่ปรากฏ อย่างไรก็ดี ไม่ถือว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแล ตรวจตรา หรือจำกัดขอบเขตความเหมาะสมของบริการสนทนาโต้ตอบ และเราจะไม่รับผิดต่อความสูญหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดของเรา รวมถึงเนื้อหา
ต่าง ๆ

การใช้บริการสนทนาโต้ตอบโดยผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียก่อน ซึ่งเราแนะนำให้ท่านให้ความรู้และคำแนะนำถึงภัยจากโลกออนไลน์ก่อนการอนุญาตให้ผู้เยาว์ใช้บริการสนทนาโต้ตอบโดยลำพัง ทั้งนี้ แม้เราจะมีมาตรการดูแลความเหมาะสมในการใช้งาน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุตรหลานของท่านจะปลอดภัย หากท่านมีข้อสงสัย ร้องเรียน หรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรโปรดติดต่อผู้ควบคุมบริการสนทนาโต้ตอบได้จากช่องทางที่เราจัดไว้ให้

มาตรฐานของเนื้อหา

มาตรฐานของเนื้อหานี้ใช้กับสื่อหรือเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านแบ่งปันในเว็บไซต์ของเรา (เนื้อหาที่แบ่งปัน) รวมถึงบริการสนทนาโต้ตอบที่เกี่ยวข้องท่านผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์และข้อกำหนดของมาตรฐานต่อไปนี้ซึ่งมีผลบังคับครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของสิ่งหรือเนื้อหาที่มีการแบ่งปัน

เนื้อหาที่จะแบ่งปันต้อง จะต้อง

 • ถูกต้อง (ในกรณีที่เป็นการแสดงข้อเท็จจริง)
 • แท้จริง (ในกรณีที่เป็นการแสดงความคิดเห็น)
 • เป็นไปตามกฎหมายในประเทศไทยและประเทศ
  อื่น ๆ ที่มีการโพสต์และแชร์กำหนด
   

เนื้อหาที่แบ่งปันจะต้องไม่

 • แสดงหรือสื่อไปในลักษณะที่ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • แสดงหรือสื่อไปในทางลามกอนาจาร ก้าวร้าว มีเจตนามุ่งร้าย หรือปลุกระดม
 • สนับสนุนสื่อถึงเรื่องทางเพศอย่างชัดแจ้ง
 • สนับสนุนความรุนแรง
 • สนับสนุนการแบ่งแยกชนชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
 • มีแนวโน้มหรือลักษณะฉ้อฉลหรือหลอกลวงผู้อื่น
 • ละเมิดกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญาหรือหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับ
 • สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย
 • ข่มขู่ คุกคาม หรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวกสบาย หรือความกังวลที่เกินจำเป็น
 • มีแนวโน้มที่จะก่อกวน ยั่วยุอารมณ์ สร้างความอับอาย สร้างความตื่นตระหนก หรือรบกวนบุคคลอื่น
 • ใช้เพื่อเลียนแบบบุคคล หรือเพื่อปลอมแปลงตัวตนของท่าน หรือเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น
 • ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นข้อมูลจากเรา
 • ให้คำแนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด
   

การระงับและการยกเลิก

เราจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าการใช้งานของท่านฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบายฯ นี้ หรือไม่และความเห็นของเราถือเป็นที่สุด เมื่อพบการละเมิดเราอาจจะ

 • เพิกถอนสิทธิการใช้งานเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
 • ลบโพสต์ ข้อความหรือ สื่อที่ท่านอัพโหลดไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยทันที
 • มีหนังสือเตือนไปยังท่าน
 • ดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่านเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมวิชาชีพกฎหมาย) อันเป็นผลมาจากการละเมิด
 • ดำเนินวิธีการอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายกำหนด
 • เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมายหากจำเป็น
   

เราจะไม่รับผิดใด ๆ หรือรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการดำเนินการตามสิทธิ และอาจดำเนินการในลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นหรือสมควรแก่เหตุ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ

เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในเวลาใด ๆ โดยแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์นี้
ท่านจึงตรวจสอบข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์เป็นครั้งคราว

การเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา

เราอนุญาตให้ท่านเข้าใช้เว๊บไซต์เป็นการชั่วคราว และสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ในบางกรณีเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใช้งานได้

หากท่านเลือกหรือได้รับรหัสระบุตัวตนผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเรา ท่านต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยกับบุคคลภายนอก ทางเรามีสิทธิยกเลิกการใช้งาน รหัสระบุตัวตนผู้ใช้งานหรือรหัสผ่าน ไม่ว่าท่านกำหนดเองหรือที่เรากำหนดให้เมื่อเราเห็นว่าท่านละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้

ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในนโยบายฯ และรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานโดยตัวเอง นอกจากนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบหากมีบุคคลอื่นเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของท่าน ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องผูกพันตาม
นโยบายฯ นี้เช่นเดียวกัน

ทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับสิทธิให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในเว็บไซต์ เนื้อความหรือสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ทั่วโลก โดยสงวนสิทธิ์การใช้ให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น

ท่านอาจพิมพ์ ทำสำเนา หรือดาวน์โหลดข้อความ
บางส่วนจากหน้าใดหน้าหนึ่งหรือหลายหน้าจากเว็บไซต์ของเรา เพื่อใช้ในการอ้างอิงส่วนบุคคล และท่านอาจชักชวนผู้อื่นในองค์กรของท่านให้ดูสื่อที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราได้โดยจะต้องไม่แก้ไขเอกสารหรือสำนาดิจิตอลของสื่อใด ๆ ที่ท่านสั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม และท่านต้องไม่ใช้ภาพประกอบ รูปถ่าย ลำดับภาพหรือเสียง หรือภาพกราฟิกโดยแยกต่างหากจากข้อความที่ติดหรือแนบพร้อมกันมา รวมถึงต้องทำการอ้างอิงผู้จัดทำสื่อบนเว็บไซต์ของเรา (และของผู้สนับสนุนที่ระบุ) เสมอ

ท่านต้องไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยมิได้รับการอนุญาตจากเราหรือเจ้าของสิทธิที่แท้จริง หากท่านพิมพ์ คัดลอกหรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงการใช้งาน สิทธิในการใช้งานของท่านจะยุติลงทันทีและส่งผลให้ท่านต้องคืนหรือทำลายสำเนาต่าง ๆ ที่ท่าทำขึ้นจากสื่อดังกล่าวตามที่เรากำหนด

ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่โพสต์

ความคิดเห็น หรือ ข้อความ สื่อ เนื้อหา สิ่งอื่นใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือยันยันความน่าเชื่อถือแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด บกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อและใช้ความคิดเห็น ข้อความ สื่อ หรือสิ่งอื่นใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรากับผู้เยี่ยมชมหรือบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงเป็นประจำ และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเมื่อใดก็ได้ ดังนั้น เราอาจทำการระงับการเข้าเว็บไซต์ชั่วคราว หรือปิดอย่างไม่มีกำหนด สื่อใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราอาจล้าสมัยตามกาลเวลา และเราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงสื่อดังกล่าว

ความรับผิดของเรา

สื่อหรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรานั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ว่าถูกต้อง ทั้งนี้เราและบริษัทในเครือจะไม่รับรองหรือรับผิดต่อบุคคลใด ๆ สำหรับกรณีดังต่อไปนี้  

 • เงื่อนไข การรับประกัน และข้อตกลงอื่นทั้งหมด ที่อาจตีความไปในทางอื่นได้ไม่ว่าจะโดยกฎหมาย จารีต หรือหลักศีลธรรม
 • ความรับผิดใด ๆ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลจากการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่ถูกเชื่อมโยงจากหรือมายังเว็บไซต์ของเรา และสื่อใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา รวมถึง ความรับผิดต่อ
  • การสูญเสียรายรับหรือรายได้ 
  • การสูญเสียทางธุรกิจ
  • การสูญเสียผลกำไรหรือสัญญา
  • การสูญเสียเงินออมที่คาดไว้
  • การสูญเสียข้อมูล
  • การเสื่อมความนิยม
  • การดำเนินการหรือจัดการใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผล

 

รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ละเมิด ผิดสัญญา หรือในสถานการณ์อื่นใด แม้ว่าจะสามารถคาดหมายล่วงหน้าได้หรือไม่ก็ตาม

การจำกัดความรับผิดข้างต้น ไม่ถือเป็นการยกเว้นการใช้สิทธิเรียกร้องในกรณีของการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีรูปร่าง ยึดถือได้ หรือสิทธิเรียกร้องทางการเงินที่อยู่นอกเหนือจากเหตุที่กำหนดข้างต้น

การจำกัดความรับผิดนี้ ไม่ใช้บังคับกับความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลอันเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา หรือความรับผิดของเราต่อการแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยมีเจตนาฉ้อฉลหลอกลวงหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดตามกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเยี่ยมชมเว็บไซต์เราของท่าน

เราประมวลผลข้อมูลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผล ซึ่งท่านรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคที่ให้ไว้ถูกต้องสมบูรณ์

การอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ของเรา

เมื่อใดก็ตามที่ท่านอัพโหลดสื่อหรือข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา หรือมีการติดต่อกับผู้ใช้งานอื่น ๆ บนเว็บไซต์
ท่านต้องปฏิบัติเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ของเราที่

ท่านรับประกันว่าสื่อหรือเนื้อหาที่แบ่งปันถูกต้องตามมาตรฐานและท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เราในกรณีที่มีการละเมิดการรับประกันดังกล่าว สื่อหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการอัพโหลดขึ้นถือว่าเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ ไม่เป็นความลับ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ ทางเราสามารถนำไปใช้ คัดลอกเผยแพร่ และเปิดเผยได้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด นอกจากนี้เราสามารถเปิดเผยตัวตนของท่านให้แก่บุคคลอื่นที่อ้างว่าสื่อหรือข้อมูลที่ท่านอัพโหลดละเมิดสิทธิของผู้กล่าวอ้างนั้น หากปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกจริง ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดจากเนื้อหาหรือความถูกต้องของสื่อหรือข้อมูลที่ท่านโพสต์หรืออัพโหลดขึ้นในทุกกรณี นอกจากนี้ เราอาจทำการลบสื่อหรือข้อมูลใด ๆ ที่ท่านโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์หากพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายฯ

ไวรัส การเจาะระบบ และความผิดอื่น ๆ

ต้องห้ามไม่ให้มีการใช้เว็บไซต์ของเราในทางที่ผิดไม่ว่าจะเป็นการปล่อยไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดตรรกะ
หรือสื่อที่มุ่งร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี
อื่น ๆ ท่านต้องไม่หรือพยามเจาะเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเราหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราโดยมิได้รับอนุญาต ท่านต้องไม่โจมตีเว็บไซต์ของเราผ่านการโจมตีแบบการขัดขวางการให้บริการหรือ การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจายหากมีการละเมิด ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกิดจากคอมพิวเตอร์หรือกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่มีการละเมิด ซึ่งเราจะแจ้งการละเมิดและเปิดเผยตัวตนของท่านไปยังหน่วยงานรัฐผู้ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการทางกฎหมายร่วมกับหน่วยงานดังกล่าว เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิในการใช้เว็บไซต์ของท่านย่อมสิ้นสุดลงในทันที

เราจะไม่รับผิดต่อการสูญหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย ไวรัส
หรือสื่อที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีใดๆ ที่สามารถติดต่อไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือ สื่อที่มีกรรมสิทธิ์อื่น ๆ อันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ของเรา หรือจากการดาวน์โหลดสื่อใด ๆที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา

การสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา

ท่านอาจสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ของเราได้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือแสวงหาผลประโยชน์จาก
การกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านต้องไม่สร้างลิงก์เพื่อบ่งชี้ถึงการเชื่อมโยง การยินยอม หรือการรับรองจากเราที่ไม่มีอยู่จริงและต้องไม่สร้างลิงก์จากเว็บไซต์ที่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ของเราต้องไม่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์อื่นใด ท่านต้องไม่สร้างลิงก์ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราที่นอกเหนือจากหน้าหลัก ทางเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการอนุญาตให้สร้างลิงก์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์ที่ท่านสร้างลิงก์เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายฯ ของเราดังปรากฏในหน้าเว็บนี้

หากท่านต้องการใช้สื่อใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากที่ระบุมาข้างต้น กรุณาส่งคำร้องขอมาที่ customer.support@michelin.com

ลิงก์จากเว็บไซต์ของเรา

ในกรณีที่เว็บไซต์ของเรามีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูล อื่น ๆ ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก
ให้ถือว่าลิงก์ดังกล่าวเป็นเพียงการให้ข้อมูลแก่ท่านเท่านั้น ทางเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของลิงก์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อลิงก์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการสูญหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ลิงก์หรือแหล่งข้อมูลนั้น

เครื่องหมายการค้า

บีเอฟกู๊ดริช และชื่อสินค้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนซึ่งเป็นสิทธิของกลุ่มบริษัทมิชลินประเทศฝรั่งเศส

ปัญหาของท่าน

หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเรากรุณาติดต่อ http://www.bfgoodrich.co.th/TH/th/help-and-support/contact-us.html ขอขอบท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

 

 

คุณใช้เว็บเบราเซอร์ที่ไม่รองรับ
คุณใช้เว็บเบราเซอร์ที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซต์นี้ ซึ่งหมายความว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่ทำงานตามที่ต้องการ และอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติขณะเรียกดูเว็บไซต์ อัพเกรด หรือ ติดตั้งเบราว์เซอร์ต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ