แก้มยางและขนาดยาง

วิธีการอ่านรหัสบนแก้มยางของคุณ

ASPECT RATIO
ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงแก้มยางกับความกว้างหน้าตัดยาง

DOT MARKINGS
รหัส (หมายเลขประจำยาง) ขึ้นรูปไว้ที่แก้มยาง ซึ่งแสดงว่ายางนั้นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
ยานยนต์ของกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา (DOT) DOT จะตามด้วยตัวอักษรและ/หรือตัวเลขสิบ สิบเอ็ด
หรือสิบสองตัว ที่ระบุตำแหน่งการผลิต ขนาดยาง และรหัสของผู้ผลิต พร้อมทั้งสัปดาห์และปีที่ผลิตยาง

LOAD-CARRYING CAPACITY
แสดงถึงน้ำหนักสูงสุดที่ยางได้รับการรับรองให้รับได้เมื่อเติมลมด้วยค่าสูงสุด

LOAD INDEX
คือตัวเลขกำหนดค่าที่มีความสอดคล้องกับ
ความสามารถในการรับน้ำหนักของยาง โดยมีช่วงระหว่าง 0 ถึง 279

OVERALL DIAMETER
เส้นผ่านศูนย์กลางของยางที่ได้รับการเติมลมซึ่งไม่มีภาระใด ๆ

OVERALL WIDTH
ระยะห่างระหว่างด้านนอกของแก้มยางทั้งสองด้าน ซึ่งรวมถึงตัวอักษรและลวดลาย

TYRE SIZE
ชุดตัวเลขความกว้างหน้ายาง ประเภทโครงสร้าง อัตราส่วนขนาดยาง และขนาดขอบล้อ ซึ่งใช้ในการแยกความแตกต่างของยาง

SPEED RATING
แสดงถึงความเร็วสูงสุดที่ปลอดภัยซึ่งยางได้รับการรับรองให้ใช้เดินทางภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด รหัสความเร็วมีตั้งแต่ A (ต่ำสุด) ถึง Y (สูงสุด)

TYRE DESIGNATION
รหัสตัวอักษรและตัวเลขที่หล่อขึ้นบนแก้มยางซึ่งอธิบายขนาดของยาง ประกอบด้วยความกว้าง อัตราส่วนขนาดยาง เส้นผ่านศูนย์กลางขอบล้อ ดัชนีการรับน้ำหนัก และรหัสความเร็ว การกำหนดรหัสส่วนใหญ่ใช้ระบบ P-Metric

TYRE BRAND
คือยี่ห้อหรือผู้ผลิตยางของคุณ

TYRE PATTERN NAME
ชื่อรูปแบบยางเป็นรุ่นหรือชื่อที่กำหนดให้กับยางนั้นโดยเฉพาะ ข้อมูลนี้มักจะพบอยู่หลังชื่อของผู้ผลิตบนแก้มยาง

ตัวบ่งชี้การสึกหรอของยาง

ตัวบ่งชี้การสึกหรอของดอกยาง ("สะพานยาง") อยู่ที่ฐานของร่องยางหลักและมีระยะห่างเท่า ๆ กันทั่วทั้งยาง ตัวบ่งชี้การสึกหรอของดอกยาง ซึ่งมีลักษณะเป็นแถบยางแคบ ๆ พาดอยู่ที่ดอกยาง ซึ่งจะปรากฏขึ้นบนยางเมื่อยางสึกหรอถึงระดับนั้น เมื่อคุณเห็นสะพานยางเหล่านี้ แสดงว่ายางเกิดการสึกหรอและถึงเวลาเปลี่ยนยางแล้ว ให้เลิกใช้ยางนั้นเมื่อความลึกดอกยางเหลืออยู่เพียงสองมิลลิเมตร (2 มม.) อีกวิธีหนึ่งที่ง่ายในการตรวจสอบคือการทดสอบด้วยเหรียญ ใช้เหรียญห้าเซ็นต์วางลงโดยให้ศีรษะของราชินีหันลงในร่องดอกยาง หากดอกยางครอบคลุมส่วนบนของศีรษะของราชินี แสดงว่ายางของคุณยังใช้งานได้ หากดอกยางไม่ครอบคลุมส่วนบนของศีรษะของราชินี แสดงว่าถึงเวลาเปลี่ยนยางของคุณแล้ว

TYRE TYPE
คือการกำหนดประเภทของรถที่ยางนั้นเหมาะสม P หมายถึงผู้โดยสารในหน่วยเมตริก ตัวอักษรอื่น ๆ ได้แก่ LT (สำหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก) T (สำหรับอะไหล่ชั่วคราว) และ ST (สำหรับรถพ่วงพิเศษ) หากยางของคุณไม่มีตัวอักษร แสดงว่ายางของคุณมีขนาดแบบยูโร "เมตริก"

TYRE WIDTH
ความกว้างของยางจากแก้มยางถึงแก้มยาง ในตัวอย่างนี้ความกว้างของยางคือ 225 มม.

TYRE ASPECT RATIO
คือการระบุอัตราส่วนขนาดยาง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความสูงแก้มยางกับความกว้างยาง ในตัวอย่างนี้ความสูงของแก้มยางเท่ากับ 55% ของความกว้าง อัตราส่วนที่น้อยลง หมายถึงความสูงแก้มยางที่ลดลง ซึ่งหมายถึงให้การเข้าโค้งที่ดีขึ้นแต่ให้ความนุ่มสบาย
ลดลง

TYRE CONSTRUCTION
คือโครงสร้างภายในของยางซึ่งเป็นยาง "เรเดียล" ยางเกือบทุกเส้นบนถนนนั้นมีโครงสร้างแบบเรเดียล ซึ่งหมายความว่าเส้นลวดของชั้นโครงยางที่อยู่ภายในยางนั้นจะ “เรียงตัวตามแนวรัศมี” โดยตรงจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ตัวอักษรอื่น ๆ ที่ใช้คือ D, สำหรับโครงสร้างแบบทแยงมุม และ B สำหรับแบบเข็มขัด

WHEEL DIAMETER
ตัวเลขนี้ (หน่วยเป็นนิ้ว) แสดงว่ายางได้รับการออกแบบให้ติดตั้งกับล้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว

คุณใช้เว็บเบราเซอร์ที่ไม่รองรับ
คุณใช้เว็บเบราเซอร์ที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซต์นี้ ซึ่งหมายความว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่ทำงานตามที่ต้องการ และอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติขณะเรียกดูเว็บไซต์ อัพเกรด หรือ ติดตั้งเบราว์เซอร์ต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ