ปัญหายางรถ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับปัญหา
ยางรถยนต์โดยทั่วไป

ทำไมยางของฉันถึงสึกเร็ว

ยางสึก หรืออายุของยางคำนวณมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ พฤติกรรมและสไตล์การขับขี่ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของรถ ประเภทของยาง การดูแลรักษารถ การดูแลรักษายาง ฯลฯ

เป็นผลให้ไม่สามารถคาดการณ์ระยะทางตลอดอายุยางได้

การรับประกันของเราครอบคลุมถึงข้อบกพร่องในคุณภาพการผลิตและวัสดุตลอดอายุดอกยางหรือ 6 ปีนับจากวันที่ซื้อครั้งแรกแล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน เราไม่มีการรับประกันตามระยะทางสำหรับยางเดิมที่ติดตั้งมากับรถของคุณ

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบยาง/รถ ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย BFGoodrich เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาทางเทคนิคหรือการบำรุงรักษาที่อาจทำให้เกิดรูปแบบการสึกหรอที่รวดเร็วหรือผิดปกติหรือไม่

ยางถูกตำหรือยางถูกบาดอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่

การรับประกันของเราครอบคลุมถึงข้อบกพร่องในคุณภาพการผลิตและวัสดุตลอดอายุดอกยางหรือ 6 ปี แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน การรับประกันไม่ครอบคลุมยางที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอันตรายจากถนน การบาด การตำ การกระแทก ฯลฯ

มีฉันต้องทำอย่างไร เมือเกิดรอยบวมที่แก้มยาง ฉันควรจะทำอย่างไรดี

รอยรอยบวมที่แก้มยางในบางครั้งเป็นความเสียหายที่เกิดจากการสัมผัสกับขอบถนน หลุม หรือวัตถุอื่น

ยางที่ได้รับความเสียหายลักษณะนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

หากเกิดอาการนี้ขึ้น เราขอแนะนำให้คุณนำรถไปยังร้านตัวแทนจำหน่าย BFGoodrich ทันที เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของรถ

อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ดอกยางตรงกลางสึกหรอมากกว่าด้านข้าง

เมื่อดอกยางตรงกลางสึกหรอเร็วกว่าดอกยางด้านข้าง สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่ การเติมลมยางที่มากเกินไปสำหรับภาระที่บรรทุก ความกว้างขอบล้อแคบเกินไป การใช้งานผิดประเภท การสึกหรอที่ราบรื่นหลังการหมุน การสลับยางที่ไม่เหมาะสม การเร่งอย่างรวดเร็ว หรือการเติมลมยางน้อยเกินไปในยางบางประเภท เช่น ยางสมรรถนะสูง

โปรดติดต่อร้านตัวแทนจำหน่าย BFGoodrich เพื่อรับการตรวจสอบโดยละเอียด

อะไรทำให้ยางของฉันสึกไม่สม่ำเสมอ

เมื่อไหล่ของดอกยางที่ด้านใดด้านหนึ่งของยางสึกหรอเร็วกว่าพื้นผิวหน้ายางที่อยู่ติดกัน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุที่หลากหลาย เช่น ศูนย์ล้อหน้าและ/หรือหลังไม่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น มุมโท หรือมุมแคมเบอร์) ชิ้นส่วนช่วงล่างหลวมหรือสึกหรอ การเข้าโค้งหนัก การสลับยางที่ไม่เหมาะสม การใช้งานผิดประเภท ถนนมีความเอียงสูง หรือการติดตั้งที่ไม่สม่ำเสมอ

โปรดติดต่อร้านตัวแทนจำหน่าย BFGoodrich เพื่อรับการตรวจสอบโดยละเอียด

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อรถดึงไปด้านใดด้านหนึ่ง

การตั้งศูนย์ล้อที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลเสียต่อการควบคุมรถ คุณสามารถตรวจสอบค่ามุมแคมเบอร์, แคสเตอร์ และโท ที่ยอมรับได้จากเอกสารที่พิมพ์ออกมาจากร้านตั้งศูนย์/ร้านขายยาง หรือตัวแทนจำหน่ายรถ

หากยางสึกหรออย่างสม่ำเสมอ การตั้งศูนย์ถูกต้อง แต่ยังมีการดึงอยู่ ควรสลับยางหน้าแบบกากบาท (หากยางนั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อหมุนในทิศทางเดียว) เพื่อดูว่าแรงดึงเปลี่ยนทิศทางหรือไม่

ขั้นตอนนี้ควรดำเนินการโดยช่างยนต์ที่ได้รับการอบรมหรือตัวแทนจำหน่าย BFGoodrich

ฉันควรทำอย่างไรหากเห็นเส้นใยของยาง

คุณอาจมองเห็นเส้นใยของยางได้ที่ฐานของดอกยางหรือร่องดอกยางเนื่องจากการเติมลมยางน้อยเกินไป ศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง ชิ้นส่วนช่วงล่างหลวม/สึกหรอ การเข้าโค้งหนัก การสลับยางที่ไม่เหมาะสม การใช้งานผิดประเภท ถนนมีความเอียงสูง หรือการติดตั้งที่ไม่สม่ำเสมอ

หากมองเห็นเส้นใย ยางเส้นนั้นจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่อย่างเร่งด่วน

คุณใช้เว็บเบราเซอร์ที่ไม่รองรับ
คุณใช้เว็บเบราเซอร์ที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซต์นี้ ซึ่งหมายความว่าฟังก์ชันบางอย่างอาจไม่ทำงานตามที่ต้องการ และอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติขณะเรียกดูเว็บไซต์ อัพเกรด หรือ ติดตั้งเบราว์เซอร์ต่อไปนี้เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ